October 2023

Open Access
Research Article
Saifulla Sardar
Subject:
science
DOI:
http://dx.doi.org/10.24327/ijrsr.20231410.0791
Open Access
Research Article
C A Anzar, Joseph M V, Dr. Sundaram R, Vadiraj G B*, Prasad C P, Bineesh Eranimose
Subject:
science
DOI:
http://dx.doi.org/10.24327/ijrsr.20231410.0790
Open Access
Research Article
Nitasha Malhotra
Subject:
science
DOI:
http://dx.doi.org/10.24327/ijrsr.20231410.0789
Open Access
Research Article
Dayananda, G.Y and Naveed Ahamed
Subject:
science
DOI:
http://dx.doi.org/10.24327/ijrsr.20231410.0788
Open Access
Research Article
Mitali Madhusmita Sahoo, Dr.Narayan Das, Kavita Chandrakar*, Punitha Rani Singh
Subject:
Medical
DOI:
http://dx.doi.org/10.24327/ijrsr.20231410.0787
Open Access
Research Article
*Ronak P Shah, Parth P Shah, Jyoti G Mannari
Subject:
Medical
DOI:
http://dx.doi.org/10.24327/ijrsr.20231410.0792
Open Access
Research Article
Priyanka Singh*, Ram Bhajan Sahu, Meena Choudhary
Subject:
Medical
DOI:
http://dx.doi.org/10.24327/ijrsr.20231410.0803
Open Access
Research Article
Juveria Badar*., Syed Mohammed Kazim., M.A Aleem., Shaik Afnan., Sheema Khan., Kaif Ahmed and Huda Malik
Subject:
Medical
DOI:
http://dx.doi.org/10.24327/ijrsr.20231410.0802
Open Access
Research Article
Serina Khatun
Subject:
science
DOI:
http://dx.doi.org/10.24327/ijrsr.20231410.0801
Open Access
Research Article
Mahendra R. Mishra
Subject:
science
DOI:
http://dx.doi.org/10.24327/ijrsr.20231410.0800
Open Access
Research Article
*Vivek Srivastava, Rakshita and Ritu Saharan
Subject:
science
DOI:
http://dx.doi.org/10.24327/ijrsr.20231410.0799
Open Access
Research Article
Dr. Astha Singh , Dr. Haseeb Khan, Dr. Sudhir Kumar, Dr. Neha nilakh, Dr. Mohit shahi and Dr. Rakesh saxena
Subject:
Medical
DOI:
http://dx.doi.org/10.24327/ijrsr.20231410.0798
Open Access
Research Article
Arushi Malav, Cassandra Carvalho and Haritosh K. Velankar
Subject:
Medical
DOI:
http://dx.doi.org/10.24327/ijrsr.20231410.0796
Open Access
Research Article
Mohan Kumar. M1, Vimalesh Mani*2, Winston Daniel. C.V2, Nesamani. D2
Subject:
Medical
DOI:
http://dx.doi.org/10.24327/ijrsr.20231410.0795
Open Access
Research Article
Krishna. P.V, P.Vara Lakshmi, Dedeepya. P, Aradhya Sarma. B.V.L and K. Durga Rao
Subject:
science
DOI:
http://dx.doi.org/10.24327/ijrsr.20231410.0794
Open Access
Research Article
Dr. Syed Mohammed Kazim*, Mohammed Salahuddin, Amatullah Mariyam, Mahveen Rohzy, Neha Parveen
Subject:
Medical
DOI:
http://dx.doi.org/10.24327/ijrsr.20231410.0793